Учням і педагогам

ДНЗ “Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва”

Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва – це сучасний заклад професійно-технічної освіти, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. В навчальному закладі створені всі умови для того, щоб здобути якісну освіту, стати хорошими фахівцями та займатися улюбленою справою. Цьому сприяє сучасна матеріальна база, досвідчений та творчий педагогічний колектив. Учні училища беруть участь в конкурсах професійної майстерності та здобувають призові місця на всеукраїнських та міжнародних рівнях. Працюють спортивні гуртки, гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності.

Крім підготовки кваліфікованих та висококваліфікованих фахівців, у навчальному закладі здійснюється підготовка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за напрямами підготовки: прикладна механіка, будівництво та цивільна інженерія. На базі училища діють навчально-практичні будівельні центри:«КНАУФ»,« BOSH», «TRIORA», «POLIMIN HUB», «ТАЙЛ», де є можливість проходити курсове навчання та підвищувати кваліфікацію за новітніми технологіями.

Запрошуємо до нас на навчання!

Форма навчання: денна

Мова освітнього процесу:

Державна (українська мова)

В училищі, відповідно до освітньої

програми, викладається

іноземна мова(англійська)

Вартість навчання: безкоштовно

Дуальна освіта

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття професійної освіти, що передбачає поєднання навчання здобувачів освіти у навчальному закладі з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття відповідної кваліфікації  на основі договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою. Завданням дуальної форми здобуття освіти є забезпечення відповідності якості професійної  освіти вимогам ринку праці з урахуванням потреб суб’єктів господарювання. Дуальну форму навчання зможуть обирати здобувачі освіти, які навчаються за денною формою навчання та виявили особисте бажання.

Здобувачі освіти отримують заробітну плату під час професійно-практичної підготовки на робочому місці суб’єкта господарювання відповідно до договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

Вступ до навчального закладу без сертифікатів ЗНО/Сертифіката НМТ

Учням виплачується стипендія, організовано харчування. Учні мають змогу розкривати свої здібності у
гуртках художньої самодіяльності, технічної творчості та спортивних секціях.

 

Головна мета

Головною метою діяльності НПЦ є вдосконалення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників суб’єктів господарювання, у тому числі шляхом реалізації освітніх програм неформальної освіти різних форм.

Впровадження в освітній процес та поширення новітніх педагогічних, інформаційних та інноваційних виробничих технологій із застосуванням сучасної техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

Навчально-практичні центри навчального закладу

 

Центр кар’єри

Центр професійного розвитку кар’єри у ДНЗ «Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва» створений з метою формування професійної компетентності здобувачів освіти, підвищення престижності робітничих професій, розвитку їх підприємницької ініціативи, професійних і комунікативних якостей.

Центр професійного розвитку кар’єри у ДНЗ «Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва»сприяє працевлаштуванню випускників, підвищенню їх кваліфікації, перепідготовки, відстежує їх кар’єрне зростання.Центр здійснює консультаційну підтримку, надає інформацію про актуальні вакансії, місця для проходження практики та інші можливості від роботодавців, допомагає в оволодінні навичками пошуку роботи, залучає здобувачів освіти до участі в гуртках технічної та декоративно-прикладної творчості, майстер-класах від успішних фахівців-практиків, тренінгах, проєктах з професійного розвитку.

Пропонуємо учням та випускникам:

  • допомогу в працевлаштуванні;
  • надання інформації про актуальні вакансії, місця для проходження практики та інші можливості від роботодавців;
  • професійні та мотивуючі майстер-класи від успішних фахівців-практиків;
  • тренінги з розвитку особистісних, професійних, кар’єрних, підприємницьких компетенцій, профконсультації з питань складання резюме та особливостей проходження співбесіди з роботодавцями.